Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Thắng tổ chức Tọa đàm mô hình dân vận khéo “Khắc phục tình trạng thanh niên chống khám, chống lệnh theo Luật NVQS”

     Ngày 01/11, Khối Dân vận Đảng ủy xã Đại Thắng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức Tọa đàm mô hình dân vận khéo “Nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, khắc phục tình trạng chống khám, chống lệnh”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại biểu các ban, ngành Mặt trận, đoàn thể của xã và đại biểu của các thôn.

     Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của địa phương trong thời gian qua, nhiều ý kiến tham luận tại buổi Tọa đàm đã đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên về nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc; triển khai thực hiện Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo công bằng, nghiêm minh nhằm khắc phục tình trạng chống khám, chống lệnh gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

                                                                               Hồ Văn Chín (Đại Thắng)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?