Truyền hình Đại Lộc

Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Hòa được biểu dương cấp Trung ương

     Từ ngày 17 - 19/10/2023 tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2023 với chủ đề "Những bông hoa tháng 10". Chương trình đã biểu dương 293 Chủ tịch hội cơ sở các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Hòa là 1 trong 6 người của tỉnh Quảng Nam được biểu dương tại Chương trình này.

C hị Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Hòa

 biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2023

Bích Liễu 

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?