Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập

     Chiều ngày 25/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập. Tham dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Đặng Văn Kỳ, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

     Tại Hội nghị, cán bộ làm công tác khuyến học trên địa bàn huyện đã được quán triệt, phổ biến Quyết định số 1373 ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; các quyết định của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập. Văn bản của Hội Khuyến học tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa mô hình học tập, sử dụng hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập; hướng dẫn sử dụng công nghệ (laptop, iPad, điện thoại thông minh...) để nghiên cứu, đăng ký, tự đánh giá, công nhận theo các tiêu chí, hình thành hồ sơ đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập.

                                                                                                         Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?