Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, Đề án 06, Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

     Sáng ngày 24/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, Đề án 06, Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thủ trưởng và chuyên viên phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND, Công chức Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn. Đồng chí Đặng Văn Kỳ, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

     Trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC của huyện đạt được những kết quả tích cực, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận thủ tục hành chính và giao dịch hành chính với các cơ quan Nhà nước. Theo đó, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 303 thủ tục hành chính, cấp xã là 138 thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng năm 2023, Cấp huyện là 2.313 hồ sơ, cấp xã là 6.378 hồ sơ.

     Về triển khai thực hiện Đề án 06, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm đúng tiến độ; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID. Đến nay, đã thu nhận 71.503 hồ sơ tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2, đã kích hoạt được 33.949 tài khoản. Thường xuyên tuyên truyền và phổ biến đến cán bộ và nhân dân 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. Toàn huyện đã tiếp nhận 140.477/142.892 hồ sơ cấp căn cước công dân và 71.503 hồ sơ định danh điện tử mức 1 và mức 2; …

     Đối với công tác Chuyển đổi số, UBND huyện đã ban hành các văn bản nhằm kiện toàn BCĐ CĐS, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Đến nay, toàn huyện có 7/18 xã, thị trấn triển khai thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; được hệ thống đánh giá, xếp hạng vị trí thứ 2/18 huyện, thị xã, thành phố. Một số xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động đoạn đường thanh toán không dùng tiền mặt,…

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Kỳ, UVBT Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan của huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết triển khai thực hiện chuyển đổi số, Đề án số 06; đẩy mạnh triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

     Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?