Truyền hình Đại Lộc

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua- khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

     Chiều ngày 4/11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

     Năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức quán triệt chặt chẽ, nội dung phát động thi đua của Ban Chỉ huy Quân sự huyện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển và từng bước đi vào chiều sâu. Đáng chú ý, công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đạt 100% theo yêu cầu. Công tác xây dựng lực lượng và tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác đăng ký, quản lý DQTV được thực hiện chặt chẽ; công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập CĐPT năm 2021 đúng kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các địa phương còn tham gia Hội thi trưng bày mô hình học cụ huấn luyện do huyện tổ chức. Duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQCĐ, công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương đều được quan tâm, chú trọng kịp thời.

                                                                                                    Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?