Truyền hình Đại Lộc

Sơ kết phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị- xã hội năm 2021

     Sáng ngày 28/10, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động huyện tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị- xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trung tá Huỳnh Phước Châu, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đoàn Ngọc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

     Năm 2021, Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai toàn diện, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Hàng năm, Ban CHQS huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện ban hành nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; qua đó tạo sự thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Bên cạnh đó, còn phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Phối hợp tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng- an ninh huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức QP-AN cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên; phối hợp tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Vũ biểu dương những kết quả mà các cơ quan đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, yêu cầu Ban CHQS huyện và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, tránh hình thức; tích cực phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện, cán bộ, hội viên, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Làm tốt công tác hậu phương quân đội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện, cán bộ, hội viên, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, đấu tranh kiên quyết trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận nhân dân và kịp thời phát hiện những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Phối hợp thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự; giám sát thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Duy trì nền nếp chế độ giao ban trao đổi hằng quý, thông báo tình hình, sơ kết giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức CT-XH huyện.

                                                                                                 Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?