Truyền hình Đại Lộc

Bế mạc huấn luyện dân quân năm nhất năm 2023

     Chiều ngày 21/3, tại xã Đại An, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Lễ Bế mạc huấn luyện dân quân năm nhất năm 2023 cho các xã cụm vùng C.

     Tham gia đợt huấn luyện lần này có 97 chiến sỹ được học tập các nội dung về  Luật Dân quân tự vệ; chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương, cơ quan, tổ chức; Điều lệnh đội ngũ; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; kỹ thuật bắn súng AR15; kỹ thuật ném lựu đạn xa đúng hướng; huấn luyện chiến thuật dân quân tự vệ….

     Kết quả huấn luyện, có 45 chiến sỹ giỏi; 19 chiến sỹ khá. Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã khen thưởng đối với các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện dân quân năm nhất năm 2023.

                                                                                                                Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?