Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

     Ngày 29/3, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; các thành viên Hội đồng NVQS huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban CHQS huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

     Năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò tham mưu; các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn và thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển quân. Nhờ đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng pháp luật. Kết quả, toàn huyện có 283 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội và 25 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2023 như: Công tác phối hợp của một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp có lúc, có nơi chưa đồng bộ, có địa phương chưa sâu sát trong chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thực hiện nhiệm vụ; tình trạng chống khám ở một số địa phương vẫn còn xảy ra; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự có lúc, có nơi chưa được tiến hành thường xuyên, sâu rộng,…

Đ/c Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan, ban, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đồng thời yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để công tác tuyển quân năm 2024 và những năm tiếp theo đạt được kết quả cao, góp phần cùng cả huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đ/c Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch

 Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?