Truyền hình Đại Lộc

UBND xã Đại Hiệp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

     UBND xã Đại Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

     Năm 2022, UBND xã đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - trật tự ở địa phương. Quan tâm chăm lo xây dựng LLVT của xã vững mạnh, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân quân và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2023 cho công dân tuổi 17 đảm bảo đúng quy định. Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng…

     Tại Hội nghị, UBND xã đã khen thưởng cho 04 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.

                                                                                                         X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?