Truyền hình Đại Lộc

Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

     Ngày 29/11, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì Hội nghị. Đến dự có đại biểu Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, UBKT Huyện ủy.

     Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và cấp ủy cấp trên, nhất là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là công tác chuẩn bị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham mưu cho UBND huyện tổ chức Lễ ra quân huấn luyện trong lực lượng vũ trang; tập huấn, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hoàn thành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng, chất lượng cấp trên giao. Công tác Đảng, công tác chính trị thực hiện nền nếp, chất lượng tốt; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

     Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đảng uỷ Quân sự huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo công khai, dân chủ, đúng chỉ tiêu trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2023. Phấn đấu 100% đảng viên giữ vững và nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; 100% tổ chức đảng và đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV hoàn thành kiểm tra, huấn luyện hằng năm, trong đó có 85% trở lên đạt loại khá, giỏi. Tăng cường kỷ luật Quân đội, tạo sự chuyển biến vững chắc, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

                                                                                                   Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?