Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

     Ngày 30/11, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên địa bàn huyện.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt  về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; hệ thống hoá những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật có liên quan…Thông qua đó, nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức cho đội ngũ cán bộ của huyện trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thực hiện Luật An ninh mạng. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị cơ sở rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các quy định của pháp luật trên lĩnh vực này, từ đó chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và đưa việc thực hiện nội dung Luật đi vào nề nếp, đúng quy định.

                                                                                                 Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?