Truyền hình Đại Lộc

Toàn huyện có 07 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh

     Vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã công nhận 07 sản phẩm của huyện Đại Lộc đạt chuẩn 3 sao gồm: Trầm nụ của hộ kinh doanh Dung Thùy, xã Đại Quang; Siro dứa Khe Hoa của hộ kinh doanh Kiều Trang, xã Đại Sơn; Dầu mè Xuân Hương của hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Hội, xã Đại Cường; Ớt bột Xuân Bách của hộ kinh doanh Trần Xuân Bách, xã Đại An; Nhang thời gian của Hộ kinh doanh Đại Hồng Phát, xã Đại Hồng và 02 sản phẩm Mỳ sợi, Bánh tráng sấy của Công ty NTHH Badalok, xã Đại Nghĩa.

     Như vậy, đến nay huyện Đại Lộc có 03 sản phẩm OCOP 4 sao và 24 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

                                                                                                              X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?