Truyền hình Đại Lộc

Hội nghị triển khai chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012

Sáng ngày 22/7, UBND huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị triển khai chuyển đổi Hợp tác xã (HTX) theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các HTX trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Văn Mai- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Ngọc Mẫn- Trưởng phòng NN và PTNT huyện dự và chủ trì hội nghị. Đến dự còn có đồng chí Đoàn Văn Lên- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam, đại diện Chi cục Phát triển nông thôn, Sở NN và PTNT tỉnh, lãnh đạo các ngành của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các HTX nông nghiệp trong huyện.

 

Huyện Đại Lộc hiện có 22 HTX, trong đó có 17 HTX nông nghiệp và 05 HTX phi nông nghiệp. Đến nay đã có 9/17 HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 và đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ HTX; chuyển đổi chức danh bộ máy quản lý. Qua 2 năm chuyển đổi đã nâng cao quy mô và hiệu quả kinh doanh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động đảm bảo có lãi.

Tại hội nghị, UBND huyện đề ra các giải pháp nhằm phấn đấu đến đầu tháng 10 năm 2015, 08 HTX nông nghiệp còn lại sẽ hoàn thành việc chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012; Có cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển các HTX trong những năm tới. Theo đó, hướng dẫn, tạo điều kiện để hình thành các Tổ hợp tác, thành lập các HTX, liên hiệp các HTX làm cơ sở phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016- 2020.

                                                                                                Văn Tuấn

 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?