Truyền hình Đại Lộc

Hội Nông dân huyện Đại Lộc tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2015

Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ hội cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào nông dân, ngày 20/8/2015 Hội Nông dân huyện Đại Lộc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho gần 200 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân 18 xã- thị trấn và chi hội trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Đến dự có đ/c Nguyễn Văn Thận- Giám đốc Trung tâm dạy nghề, hỗ trợ việc làm Hội Nông dân tỉnh, đ/c Nguyễn Kim Đình- Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trần Việt Phương- Chủ tịch Hội Nông dân huyện, các đ/c trong Thường trực huyện hội, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của huyện.

 

Các học viên đã được quán triệt nội dung Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở; công tác đào tạo nghề; hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân… Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn quy trình vay vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội; Công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân và triển khai hoạt động của hội nông dân cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Qua tập huấn giúp cho các học viên tiếp thu những kiến thức mới và phương pháp, cách làm hay trong công tác Hội và phong trào nông dân để vận dụng thực tế tại cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày một phát triển vững  mạnh, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Hội đã đề ra trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

                                                                                    Văn Tuấn

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?