Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Thạnh phát động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19

     Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Thạnh vừa tổ chức phát động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong xã tích cực ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Ngay sau phát động, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã và cán bộ của 05 thôn đã ủng hộ số tiền hơn 5 triệu đồng.

                                                                                                     Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?