Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi- thú y năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

     Sáng ngày 18/1, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi - thú y năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

     Năm 2023, công tác chăn nuôi- thú y trên địa bàn huyện có nhiều thuận lợi, các loại dịch bệnh truyền nhiễm ít xẩy ra. Tổng đàn gia súc gia cầm phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Hiện nay, tổng đàn trâu, bò của toàn huyện trên 20.000 con; đàn lợn 26.000 con; đàn gia cầm gần 800.000 con. Về tình hình dịch bệnh, đã xuất hiện DTLCP tại 03 xã, thị trấn, với 77 con lợn mắc bệnh, thiêu hủy bắt buộc, trọng lượng hơn 2.600 kg. Dịch LMLM trên đàn gia súc xảy ra trên địa bàn Đại Quang và thị trấn Ái Nghĩa với 19 con mắc bệnh, buộc thiêu hủy. Dịch bệnh VDNC xảy ra tại xã Đại Tân với 12 con gia cầm mắc bệnh. Công tác phòng chống dịch, công tác tiêu độc khử trùng triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Đợt 1 năm 2023, toàn huyện đã tiêm được 60,5% liều vắc xin LMLM; 56% liều vắc xin Dịch tả lợn cổ điển; 20% vắc xin THT cho trâu bò; 34% liều vắc xin Nhị liên lợn. Đợt 2, tiêm được 69,9% liều vắc xin LMLM; 73,6%  liều vắc xin Dịch tả lợn cổ điển; 22,3% vắc xin THT cho trâu bò; 50% liều vắc xin Nhị liên lợn.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND  huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chăn nuôi và thú y năm 2023. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị các ban ngành chuyên môn, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi nắm các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi; đồng thời tập huấn chuyển giao tiến bộ KH- KT, tổ chức học tập kinh nghiệm các địa phương có mô hình chăn nuôi phát triển hiệu quả. Tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn vật nuôi, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

                                                                                                         X.Trinh          

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?