Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Đồng tổ chức văn nghệ “Chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Hà Thanh

     Tối ngày 19/9, xã Đại Đồng tổ chức văn nghệ “Chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Hà Thanh, thu hút đông đảo người dân trong xã đến xem và cổ vũ.

     Chương trình biểu diễn gồm nhiều thể loại ca, múa, nhạc, tiểu phẩm… ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, lồng ghép tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giới thiệu các cơ chế, chính sách mới của tỉnh Quảng Nam về nông nghiệp, nông thôn… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong từng khu dân cư, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                                                  Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?