Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Sơn phát động sưu tầm, hiến tặng hiện vật, cổ vật lịch sử - văn hóa năm 2023

     Ngày 17/7, UBND và Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đại Sơn tổ chức phát động sưu tầm, hiến tặng hiện vật, cổ vật lịch sử - văn hóa năm 2023. Đến dự có đại biểu Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện, lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã.

     Tại buổi phát động, lãnh đạo địa phương kêu gọi cán bộ và nhân dân tích cực tham gia hiến tặng các hiện vật, cổ vật liên quan đến lịch sử, văn hóa của địa phương, qua đây góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản lịch sử, văn hóa và truyền thống của quê hương; đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ.

     Dịp này, UBND và Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đại Sơn đã tiếp nhận 03 hiện vật do người dân hiến tặng.

                                                                                                        Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?