Truyền hình Đại Lộc

Ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sáng ngày 19.5, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa BHXH huyện với Ban Tuyên giáo huyện uỷ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và Đài TT-TH huyện.

Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan

Theo nội dung ký kết, các cơ quan sẽ tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương về triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tuyên truyền những kết quả trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; cung cấp thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia BHXH, BHYT, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để người dân hiểu rõ về chính sách và chủ động tham gia; các quy định của ngành BHXH về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT,… 

Ông Nguyễn Quang Thân- Giám đốc BHXH huyện Đại Lộc phát biểu tại buổi lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Quang Thân- Giám đốc BHXH huyện mong muốn các cơ quan cần phối hợp tốt công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT góp phần sớm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

BHXH huyện ký kết quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện uỷ

 

 

BHXH huyện ký kết quy chế phối hợp với Đài TT- TH huyện

 

BHXH huyện ký kết quy chế phối hợp với Hội LHPN huyện

 

 

Nhật Duy

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?