Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện Đại Lộc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014

UBND huyện Đại Lộc đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã trong 2 ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2014. Đại Lộc là huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã theo phân cấp được UBND tỉnh Quảng Nam quy định tại Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Văn Trúc - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức đã yêu cầu Hội đồng thi tuyển, Ban Coi thi và các Ban giúp việc Hội đồng phải thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, khách quan trong quá trình tổ chức thi tuyển, đồng thời chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, thể hiện đúng năng lực của mình, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định.

Trong kỳ thi này, có 121 thí sinh đăng ký dự tuyển vào 44 chỉ tiêu của các chức danh Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội, Tài chính – Kế toán, Địa chính – Xây dựng. Thí sinh dự thi các môn: Kiến thức chung, Kiến thức chuyên ngành và Tin học.

Sau 2 ngày thi, các thành viên Hội đồng thi tuyển CBCC cấp xã và các Ban liên quan đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định, quy chế. Kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ 90,1% thí sinh có mặt đến môn thi cuối cùng, không có trường hợp thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi vi phạm quy chế.


Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ thi

Đ/c Nguyễn Văn Trúc, Chủ tịch UBND huyện,

 Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức phát biểu khai mạc kỳ thi

Đ/c Lê Viết Bảy, Trưởng Phòng Nội vụ,Phó Chủ tịch Hội đồng 

thi tuyển công chức cấp xã thông qua các Quyết định 

thành lập Hội đồng và các Ban, Tổ phục vụ Hội đồng

Thực hiện thủ tục kiểm soát tính bảo mật của đề thi dưới

 

sự chứng kiến của Hội đồng thi tuyển, Ban Coi thi,

 

Ban Giám sát và đại diện thí sinh các phòng thi

Tổ chức sao in đề thi ngay trước giờ thi dưới sự chứng kiến

 

của Hội đồng thi, Ban Coi thi, Ban Giám sát và đại diện thí sinh các phòng thi

Làm thủ tục gọi thí sinh vào phòng thi


Cán bộ coi thi thực hiện nhiệm và thí sinh làm bài tại phòng thi

 

Thế Toàn -  Phòng Nội vụ huyện
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?