Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng

 

 

Sáng ngày 7.10, huyện Đại Lộc tổ chức lễ trao tặng, truy tặng 206 danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong đó phong tặng 10 mẹ, truy tặng 196 mẹ. Được biết đến nay huyện Đại Lộc đã trao tặng, truy tặng hơn 1.100 danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong diễn văn được đồng chí Nguyễn Văn Trúc, PBT, Chủ tịch UBND huyện đọc tại buổi lễ nêu rõ: Tự hào với trang sử hào hùng của dân tộc, chúng ta vô cùng cảm động và biết ơn sự cống hiến, hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh, những người mẹ, người vợ các anh hùng đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với quân, dân cả nước, phụ nữ Đại Lộc đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia lao động, sản xuất, chiến đấu; am thầm hy sinh, hiến dân những người thân yêu nhất của mình, động viên chồng, con sẵn sang lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Những hy sinh thầm lặng của các mẹ, các chị là vô cùng cao quý, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là tài sản tinh thần quý báu, trường tồn của dân tộc

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy đạo lý cao đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm cao cả, tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; phụng dưỡng và chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công với cách mạng.

                                                                                                            XTrinh

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?