Truyền hình Đại Lộc

Thị trấn Ái Nghĩa tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi

 Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 15/3/2014 của Hội đồng PHPBGDPL huyện Đại Lộc về tổ chức tuyên truyên Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai sửa đổi và các luật khác do Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 6 thông qua; ngày 07 tháng 4 năm 2014, UBND thị trấn Ái Nghĩa phối hợp với Uỷ ban MTTQVN thị trấn tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi cho hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức cơ quan, BGH các trường THCS, Tiểu học, Mầm non, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó khu, Trưởng các hội, đoàn thể và tổ trưởng tổ đoàn kết của 14 khu trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa.


             Sau Hội nghị này, thị trấn Ái Nghĩa sẽ triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng cụ thể./.

           

                                                                                   Võ Nam Phước

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?