Truyền hình Đại Lộc

Công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị trấn Ái Nghĩa

          Ngày 30/10, tại thị trấn Ái Nghĩa, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tổ chức Hội nghị công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Ái Nghĩa. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Thúy, Trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện; ông Phạm Lương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Phan Vân Trình - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và lãnh đạo thị trấn Ái Nghĩa.

Hội nghị công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Ái Nghĩa.

          Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Ái Nghĩa và vùng phụ cận huyện Đại Lộc đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 339/2010/QĐ-UBND ngày 25/1/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam. Quy chế gồm 5 Chương, 31 Điều, quy định cụ thể quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan thuộc đô thị  Ái Nghĩa. Ngoài ra, còn quy định việc quản lý đối với công trình kiến trúc công cộng, công trình nhà ở, công trình có tính đặc thù; quản lý đối với các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật; quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua đó, tạo điều kiện để chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng đô thị Ái Nghĩa văn minh, hiện đại.

                                                                                                              Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?