Truyền hình Đại Lộc

Triển khai Dự án cầu Hội Khách - Tân Đợi 140 tỷ

          Theo kế hoạch, trong quý IV/2019, UBND huyện Đại Lộc sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công Dự án cầu Hội Khách - Tân Đợi (xã Đại Sơn) với nguồn vốn đầu tư 140 tỷ đồng. Theo đó, 4 gói thầu: giám sát thi công xây dựng công trình; kiểm toán công trình; bảo hiểm công trình; thi công công trình sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Trong đó, các gói thầu về giám sát, kiểm toán, bảo hiểm sẽ thực hiện đấu thầu qua mạng.

          Công trình cầu Hội Khách - Tân Đợi (xã Đại Sơn) nhằm kết nối giao thông qua Quốc lộ 14B và tuyến ĐT 609. Thời gian thi công từ năm 2019 đến năm 2023.       

Bích Liễu  

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?