Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2020

          Ngày 23/10, UBND xã Đại Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Tham dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Lâm, PGĐ Trung tâm KTNN huyện; các đ/c lãnh đạo địa phương.

Quang cảnh Hội nghị.

          Năm 2019, tuy điều kiện thời tiết bất lợi, dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân, Đại Hồng đã đạt được những kết quả đáng kể trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý là Hợp tác xã cùng với các ngành phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học- kỹ thuật cho bà con nông dân. Liên kết với các Công ty sản xuất 55 ha lúa giống và nhận bao tiêu sản phẩm, năng suất lúa đạt bình quân 62 tạ/ha, giá trị tăng 10% so với sản xuất lúa thương phẩm. Tuy đàn heo giảm nhưng đàn trâu, bò tăng so với cùng kỳ, trong đó tỷ lệ bò lai sind chiếm khá cao.

          Hội nghị đã triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020, trước mắt là công tác chuẩn bị cho vụ sản xuất Đông Xuân 2019- 2020. Đồng thời, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong sản xuất nông nghiệp năm 2019.

                                                                                       Hứa Thị Mận (Đại Hồng)

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?