Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc đề nghị công nhận 3 sản phẩm OCOP

          Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện vừa xét chọn 3 sản phẩm, đề nghị về tỉnh công nhận sản phẩm OCOP năm 2019, gồm: “Gạo an toàn Ái Nghĩa” của HTX nông nghiệp thị trấn Ái Nghĩa; “Hương trầm không tăm cao cấp” của Tổ hợp tác Hương trầm Kỳ Nam (xã Đại Đồng) và “Nấm Sò Đại Hiệp” của HTX Tân Phú Quý (xã Đại Hiệp).

          Để chương trình OCOP được triển khai rộng rãi, thời gian qua, huyện Đại Lộc đã tiến hành xây dựng chương trình “Mỗi xã, thị trấn một sản phẩm OCOP” với mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế ở các địa bàn xã, thị trấn trong huyện.

                                                                                                         X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?