Truyền hình Đại Lộc

Đại Hiệp tổng kết 5 năm xây dựng NTM

Sáng ngày 24/11, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM)xã Đại Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.

 

 

Là một trong những xã điểm thực hiện Chương trình XDNTM của tỉnh và huyện, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đại Hiệp đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các tiêu chí. Kết quả, qua 5 năm hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu dần hoàn thiện, nổi bật nhất là tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Hệ thống chính trị được tổ chức vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Cùng với đó, xã tập trung thực hiện đề án phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật…. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận tập trung vào những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viễn- Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Nam theo dõi chỉ đạo XDNTM  nhấn mạnh: những kết quả mà xã Đại Hiệp đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM vẫn còn hạn chế, một số tiêu chí đạt nhưng chất lượng chưa cao. Đặc biệt, một số tiêu chí khó thực hiện như: Vệ sinh môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người… Vì vậy, cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động sự tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả của người dân chung sức xây dựng NTM cũng như quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cũng tại hội nghị nầy, Ban chỉ đạo xã đã trao giấy khen cho 9 tập thể và 09 cá nhân có thành tích trong phong trào chung tay xây dựng NTM.

                                                      DUY HỒNG

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?