Truyền hình Đại Lộc

Thị trấn Aí Nghĩa đẩy mạnh việc ứng dụng KH- CN vào sản xuất

Để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống kinh tế cho người dân. Từ đầu năm đến nay, UBND thị trấn Aí Nghĩa đã đẩy mạnh việc ứng dụng KH- CN vào thực tiễn sản xuất. Đáng chú ý, trên lĩnh vực sản xuất lúa, địa phương đã chỉ đạo HTX  kết hợp với trạm BVTV, trạm khuyến nông – khuyến lâm, các công ty giống cây trồng hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất, cơ cấu giống và lịch thời vụ theo hướng dẫn Sở NN &PTNT. Công tác khuyến nông – khuyến lâm được triển khai bằng các hoạt động tập huấn, tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm chọn lọc các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời áp dụng các công thức luân canh, xen canh một cách hợp lí; chú trọng công tác thủy lợi hóa, cơ giới hóa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, địa phương đã xây dựng thành công 5 cánh đồng mẫu sản xuất hạt giống lúa lai với diện tích 170 ha, tăng 30 ha so với năm 2014. Trong đó, năng suất quy đổi 1 ha bình quân từ 200- 400 tấn (tăng gấp 3 – 4 lần so với sản xuất lúa ăn). Đồng thời hướng dẫn cho 3 hộ nông dân đầu tư mua sắn máy làm đất và 2 lò sấy nông sản cho HTX; nhờ đó việc giải phóng đất và phơi sấy nông sản của người dân được thực hiện kịp thời, giảm thất thoát sau thu hoạch. Các hạng mục kênh tưới – tiêu; hệ thống giao thông nội đồng với kinh phí xây dựng gần 9 tỷ đồng đã thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích.

Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?