Truyền hình Đại Lộc

Thị trấn Aí Nghĩa tổ chức hội nghị tổng kết công tác SXNN năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Sáng ngày 3.12.2015 UBND thị trấn Aí Nghĩa tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2015 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016.

Năm 2015, mặc dù chịu ảnh hưởng bất thường của thời tiết nhưng nhờ sự tập trung chỉ đạo sản xuất của BTV Đảng ủy, UBND huyện cùng sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của phòng NN&PTNT, các trạm và các ngành chức năng trên địa bàn huyện. UBND thị trấn Aí Nghĩa đã cùng với bà con nông dân từng bước khắc phục những khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu giống, lịch thời vụ sản xuất theo hướng dẫn của huyện một cách cụ thể theo vùng, theo trà, chỉ đạo liên kết tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm hạt lúa giống. Đồng thời áp dụng các tiến bộ  khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Vì thế giá trị sản xuất trong năm ước đạt 45,6 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2014, trong đó ngành trồng trọt  đạt  27,4 tỷ đồng; chăn nuôi thủy sản đạt 18,2 tỷ. Tổng sản lượng lương thực năm 2015 ước đạt trên 5,5 nghìn tấm, trong đó có 651 tấn màu qui thóc, năng suất lúa bình quân đạt 6 tấn/ ha. Đáng chú ý, địa phương đã xây dựng thành công 5 cánh đồng mẫu sản xuất hạt giống lúa lai với diện tích 170 ha, tăng 30 ha so với năm 2014. Năng suất quy đổi 1 ha bình quân từ 200 – 240 tấn ( gấp 3- 4 lần so với lúa ăn) góp phần tăng thu nhập cho người dân. Công tác tiêm phòng vacin cho đàn vật nuôi được chú trọng. Tính đến cuối tháng 11.2015, tổng đàn gia súc trên địa bàn thị trấn đạt gân 700 con, đàn gia cầm đạt gần 63.000 con.

Được biết, trong năm 2016, địa phương phấn đấu đưa giá trị sản xuất đạt 47,88 tỷ đồng, đồng thời chuyển đổi cây trồng trên những ha đất lúa không chủ động được nguồn nước tưới. Tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển, nâng tổng đàn gia súc, gia cầm lên 71.500 con, thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt 80 – 90 % tổng đàn. 

Bích Liễu 

 
 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?