Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc hiện có 15 cụm công nghiệp

     Trên địa bàn huyện hiện có15 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích gần 392ha (mới thành lập thêm 01 CCN Tân Chánh), trong đó có 13 CCN đã đi vào hoạt động. CCN Đông Phú đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết và CCN Tân Chánh đang xin cấp thẩm quyền để quy hoạch chi tiết. Hai CCN này có tổng diện tích gần 392ha. Đến nay, tại các CCN có 47 dự án, nhà máy đi vào sản xuất với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4.000 tỷ đồng.

     Trong năm 2019,có khoảng 140 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tăng 21 doanh nghiệp so cùng kỳ. Số lượng các cơ sở sản xuất cá thể hoạt động trong lĩnh vực CN - TTCN tăng so với cùng kỳ, góp phần đáng kể vào việc tăng trưởng sản xuất ngành CN-TTCN trên địa bàn huyện. Huyện đã xúc tiến, kêu gọi 16 dự án đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện, gồm 9 dự án trong cụm công nghiệp và 7 dự án ngoài cụm công nghiệp...

                                                                                                                  Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?