Truyền hình Đại Lộc

Nông dân huyện Đại Lộc ra quân diệt chuột

     Thời gian qua, Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp với Ban Nông nghiệp xã tổ chức các đợt ra quân diệt chuột trước khi gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020. Mới đây, Hội Nông dân các địa phương tiếp tục vận động trên 1.000 cán bộ, hội viên nông dân tham gia đặt trên 3.000 kg bả sinh học tại các cửa hang và lối mòn đi lại của chuột trên đồng ruộng. Đồng thời, nhân rộng hiệu quả của mô hình sử dụng bả diệt chuột sinh học nhằm bảo vệ cây trồng phát triển.   

Hội Nông dân xã Đại Hồng ra quân duyệt chuột.

                                                               Dương Văn Sương (HND huyện)

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?