Truyền hình Đại Lộc

Huyện ủy Đại Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

     Sáng qua, ngày 9/1, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có  các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

     Năm 2019, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao về chất lượng, có 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Công tác phát triển Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chính sách cán bộ, đảng viên được quan tâm. Công tác thi đua,khen thưởng được thực hiện đúng quy định;kịp thời khen thưởng,động viên các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ. Năm 2019, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 40tổ chức đảng cấp dưới và 40đảng viên; tiến hành giám sát 37tổ chức đảng và 37đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 27đảng viên vi phạm. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, ổn định an ninh- trật tự, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Văn phòng cấp uỷ các cấplàm tốt vai trò tham mưu, phục vụ cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnnhấn mạnh: Bước sang năm 2020các cấp ủy đảng, ban, ngành cần tiếp tục nỗ lực cố gắng, phấn đấu, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

     Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 1 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (từ 2015 đến 2019); tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (từ 2015 đến 2019).

Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?