Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Phong tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

     Cũng vào ngày 08/01, UBND xã Đại Phong tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh Hội Nghị.

    Năm 2019, Ban CHQS xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quảcác Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhieemhj vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc… Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương. Nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019.

     Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

                                                                                     Lê Minh Thảo (Đại Phong)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?