Truyền hình Đại Lộc

HTX. NN Aí Nghĩa hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2015

Sáng ngày 28.1, HTX.NN Aí Nghĩa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình SXKD năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.

Năm 2015,  được sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể địa phương đặc biệt là ngành NN&PTNT huyện Đại Lộc, trạm khuyến nông – khuyến lâm cùng các cơ chế chính sách của nhà nước đã tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp Aí Nghĩa khắc phục những khó khăn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, mạnh dạn tìm tòi liên kết sản xuất giống, mở rộng mạng lưới thương mai dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong năm, tổng sản lượng lương thực cây lúa trên địa bàn thị trấn đạt 6045 tấn đạt 117,3% kế hoạch huyện giao. Diện tích sản xuất lúa lai f1 chiếm 171 ha tang 30 ha so với năm 2014. Các khâu dịch vụ như thủy lợi, làm đất, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ đều được HTX triển khai và đem lại hiệu quả cao. Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển, tổng thu nhập trong hoạt động sản xuất kinh doanh đạt trên 1,5 tỷ đồng. Trong năm,  từ nguồn kinh phí của tỉnh, phòng NN huyện, HTX Ái Nghĩa đã triển khai xây dựng các công trình cơ bản như xây dựng trạm bơm để phục vụ cánh đồng giống khu Trung An, mua máy vét  ao chống hạn khu Hòa An.. với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

 

Dịp này, HTX NN Ái Nghĩa đã trao 14 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hộ nghèo; Đồng thời khen thưởng 13 tập thể  và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bích Liễu

 

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?