Truyền hình Đại Lộc

Huyện Đại Lộc chú trọng phát triển các HTX nông nghiệp

     Hiện trên địa bàn huyện có tổng số 50 Hợp tác xã với trên 10.000 thành viên. Những năm qua, các HTX được củng cố kiện toàn tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, thể hiện vai trò quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý là số HTX chuyển đổi hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới đã không ngừng cải tiến phương thức hoạt động, thể hiện tốt vai trò HTX làm cầu nối liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng giống, vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi; hướng dẫn bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; làm đại lý, ủy thác bao tiêu sản phẩm cho HTX một cách hiệu quả, thiết thực. Nhờ vậy,  đến nay thu nhập bình quân của thành viên, lao động tại các HTX, Tổ hợp tác đạt 50 triệu đồng/năm.

                                                                                                         X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?