Truyền hình Đại Lộc

Tập trung diệt chuột và phòng bệnh đạo ôn gây hại lúa Đông Xuân

Hiện tại, các trà lúa Đông Xuân trên địa bàn huyện sinh trưởng tốt và đang trong thời kỳ đứng cái, làm đòng. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán đến nay chuột đồng gây hại mạnh trên nhiều diện tích; bệnh đạo ôn lá phát sinh rải rác trên những chân ruộng sạ dày, bón thừ đạm và các  giống nhiễm như: BC15, Q5, HT1…

Bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại lúa. Đối với bệnh đạo ôn lá, phải theo dõi vết bệnh ở lá lúa và dùng các loại thuốc đặc hiệu như: Map Famy, fujione, Beam để xử lý. Các địa phương chú trọng công tác tác tuyên truyền và vận động nhân dân đồng loạt ra quân diệt chuột bằng nhiều biện pháp, tốt nhất là dùng thuốc hóa sinh, bả sinh học để diệt chuột.

                                                                                                                                    Văn Tuấn

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?