Truyền hình Đại Lộc

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI

 

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI

Sáng ngày 26/8/2014, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người …

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 26 Tháng tám 2014 02:08

Lượt xem: 700

Huyện ủy Đại Lộc tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2013, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Ngày 18/12/2013, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2013, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận 110-KL/TU của Tỉnh ủy về "Một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá của Nghị q…

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 06 Tháng năm 2014 03:49

Lượt xem: 918

Đại Lộc tổ chức thành công kỳ họp thứ 07 HĐND huyện khóa X

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều ngày 25/12, kỳ họp thứ 07, HĐND huyện Đại Lộc khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra.


Đ/c Mai Đình Lự, Phó Bí thư T…

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 06 Tháng năm 2014 03:48

Lượt xem: 841

Đại Lộc, tổ chức Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy năm 2014

Ngày 18/02/2014, Văn phòng Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014, tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Quang, Phó Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, văn phòng HĐND - UBND huyện, đại biểu lãnh đạo cấp ủy cơ sở đảng và các đồng chí làm công tác…

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 06 Tháng năm 2014 03:47

Lượt xem: 779

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Ngày 18/3/2014, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Tham dự Hội nghị có 250 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện.


Quang cảnh hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu đã đ…

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 06 Tháng năm 2014 03:46

Lượt xem: 707

Huyện Đại Lộc khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc cho cán bộ trẻ

Sáng ngày 19/4/2014, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc cho 105 cán bộ trẻ hiện đang làm việc tại các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận- đoàn thể trên địa bàn huyện. Đồng chí Mai Đình Lự- Bí thư Huyện ủy tham dự và chỉ đạo l…

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 06 Tháng năm 2014 03:45

Lượt xem: 664

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?