Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc tổ chức thành công kỳ họp thứ 07 HĐND huyện khóa X

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều ngày 25/12, kỳ họp thứ 07, HĐND huyện Đại Lộc khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra.


Đ/c Mai Đình Lự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 của UBND huyện: Năm 2013, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý, tổng giá trị sản xuất năm 2013 ước đạt 3.203,85 tỷ đồng, tăng 14,33% so với năm 2012, đạt 100,28% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Giá trị sản xuất ngành CN - TTCN - XD chiếm 67,7%; dịch vụ chiếm 19,62%; nông - lâm - thuỷ sản chiếm 12,68%; Cải cách hành chính theo tinh thần “Năm kỷ cương hành chính” được thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương công vụ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; tai nạn giao thông giảm dần; văn hóa - giáo dục - y tế tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm, mở rộng…Quang cảnh kỳ họp

Quá trình thảo luận tại hội trường, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của TT HĐND huyện, UBND huyện và các ngành hữu quan trình tại kỳ họp. Đồng thời phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, các giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 và những năm tiếp theo cùng một số vấn đề được cử tri quan tâm như: khó khăn của các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận vốn đầu tư sản xuất; bất cập trong quản lý, sử dụng đất; ảnh hưởng của các dự án treo; những vấn đề bức xúc trong quản lý khai thác khoáng sản; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số doanh nghiệp, khu vực…


Đ/c Nguyễn Văn Trúc, Phó Bí thư, CT UBND huyện phát biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Trúc - Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp giải trình bổ sung những vấn đề liên quan mà đại biểu và cử tri quan tâm, bài học kinh nghiệm về những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013 và chỉ ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND huyện, UBND huyện sẽ chỉ đạo tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện nhanh các quy hoạch chi tiết xây dựng và sản xuất để thực hiện tốt công tác quản lý; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao thông và kênh mương nội đồng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, truy quét, trấn áp tội phạm và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ giảm tai nạn giao thông trên địa bàn; tăng cường công tác cải cách thủ tục, kỷ luật kỷ cương hành chính; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách bảo đảm an sinh xã hội…

Theo đó, đã có 100% đại biểu HĐND biểu quyết thống nhất 04  nghị quyết của kỳ họp lần thứ 07 do HĐND huyện thông qua: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư XDCB năm 2014; Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2014; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2014.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đồng chí Mai Đình Lự - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện hoan nghênh các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các nội dung, tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời chất vấn nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với lãnh đạo các phòng, ban, ngành khi trả lời chất vấn đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý; đồng thời đề ra một số giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: dự báo trong năm 2014 kinh tế có khả năng phục hồi nhưng vẫn còn khó khăn, đòi hỏi các cấp, ngành, các địa phương cần phát huy hết tiềm năng nội lực, chủ động, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp mà HĐND huyện đã đề ra, tạo chuyển biến tích cực và phấn đấu đạt kết quả cao nhất; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm có sức lan toả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nghiên cứu các cơ chế, chính sách ưu tiên nguồn vốn đầu tư để bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính … Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp cần đẩy mạnh công tác tiếp xúc cử tri, giải thích, tuyên truyền kết quả và nội dung các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp đến cử tri, đồng thời gương mẫu thực hiện các nghị quyết để tạo sự đồng thuận cao và nhiệt tình hưởng ứng trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014 tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015.


Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND 2013

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Đại Lộc đã khen thưởng cho 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác hội đồng nhân dân huyện khóa X, năm 2013./.

                                                                                      - Nhược Thủy -

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?