Truyền hình Đại Lộc

Đoàn xã Đại Lãnh tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với Thanh niên”

 Vừa quam BCH  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Lãnh tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với Thanh niên”. Thu hút sự quan tâm của hơn 120 đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã

.

Đây là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên lắng nghe nắm bắt những chủ trương trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội của địa phương cũng như sự kì vọng của các đồng chí lãnh đạo đối với đoàn viên thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Thông qua diễn đàn tuổi trẻ sẽ bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những kiến nghị chính đáng trong quá trình tổ chức công tác đoàn và phong trào thanh niên nhằm phát huy vai trò xung kích, tinh thần tự nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng. 

Đoàn xã Đại Lãnh 

 

 

Bích Liễu 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?