Truyền hình Đại Lộc

Triển khai kế hoạch dự án phòng chống mua bán trẻ em và xâm hại tình dục

Sáng ngày 23/3/2015 hội từ thiện huyện Đại Lộc đã triển khai dự án “phòng chống mua bán trẻ em và xâm hại tình dục” do tổ chức Or phan Voice ( tiếng gọi trẻ thơ của Mỹ ) tài trợ. Nhằm  mục đích nâng cao nhận thức, năng lực quản lí và hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em bị mua bán, bắt cóc, đặc biệt là trẻ em bị mua bán, xâm hại tình dục. Đến dự có ông Võ Hồng Binh, chủ tịch hội từ thiện tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hữu Vũ, PCT UBND huyện Đại Lộc cùng  lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, địa phương 18 xã/ thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, bước đầu dự án sẽ tiến hành khảo sát, thu thập các thông tin, tìm hiểu thực trạng về tình hình cũng như nhận thức của người dân về nạn mua bán và xâm hại trẻ em để có giải pháp phù hợp. Sau đó tiến hành thành lập mạng lưới phòng chống mua bán trẻ em, xâm hại tình dục kể cả trẻ em bị bạo lực tại mỗi địa phương. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền  các quyền cơ bản về sức khỏe và quyền được bảo vệ thể hiện trong công ước quyền trẻ em của Liên hiệp quốc và luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em của Việt Nam. Được biết, dự án sẽ được tiến hành từ tháng 3/ 2015 đến tháng 12/2015. Trong đó đối tượng được hướng đến chính là lãnh đạo UBND, các ban ngành đoàn thể liên quan từ huyện đến địa phương, các trưởng  thôn, khu phố, giáo viên, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở. Đặc biệt là cha mẹ và trẻ em từ 0 – 16 tuổi.

Bích Liễu 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?