Truyền hình Đại Lộc

Thị trấn Aí Nghĩa hội nghị quán triệt chuyên đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"

Sáng ngày 2/4/2015, Đảng ủy thị trấn Ái Nghĩa tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho hơn 300 cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt và hướng dẫn báo cáo các nội dung tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phẩm chất trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và những nội dung cần phải học tập và làm theo trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh việc triển khai học tập chuyên đề năm 2015 phải gắn với việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ cơ quan thị trấn Ái Nghĩa phải nêu cao phẩm chất trung thực, trách nhiệm trong thực thi công vụ; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

X.Trinh

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?