Truyền hình Đại Lộc

Ban chỉ đạo kiểm kê rừng huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm kê rừng năm 2016

Sáng ngày 28.3, BCĐ kiểm kê rừng của huyện  phối hợp với trung tâm viễn thám và công nghệ thông tin tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc.  Tham dự hội nghị có đ/c Hồ Ngọc Mẫn, PCT UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê rừng của huyện cùng các thành viên trong BCĐ kiểm kê rừng và tổ kiểm kê rừng cấp huyện; tổ kiểm kê rừng của các chủ rừng nhóm II thuộc trại giam An Điềm và thủy điện An Điềm và đại diện lãnh đaọ UBND, cán bộ địa chính đến từ 13 xã, thị trấn có rừng.

Đại Lộc hiện có 34.441ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, diện tích có rừng là 34.441ha, diện tích đất lâm nghiệp không có rừng là 3.284 ha, độ che phủ của rừng chiếm 52,3% nên việc triển khai công tác tổng điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn huyện trong thời điểm hiện nay rất cần thiết và cấp bách. Thông qua lớp tập huấn sẽ  giúp BCĐ điều tra, kiểm kê rừng của huyện; tổ kiểm kê rừng của các xã, thị trấn và các chủ rừng nắm bắt được những kiến thức và những biện pháp kỹ thuật trong kiểm kê rừng như: thống kê diện tích, trữ lượng rừng, diện tích đất chưa có rừng theo trạng thái rừng, nguồn gốc rừng và mục đích sử dụng của từng chủ rừng, từng đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rừng; hệ thống phân loại trạng thái rừng và đất lâm nghiệp phục vụ kiểm kê rừng; sử dụng hệ thống bản đồ, phần mềm quản lý dữ liệu điều tra kiểm kê rừng. Được biết, lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 03 ngày (từ ngày 28.3 - 30.3.2016). 

Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?