Truyền hình Đại Lộc

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Mẫn chỉ đạo khẩn trương ra quân diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ đông xuân

Ngày 07/3 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp với Chủ tịch Hội đồng quản trị các HTX nông nghiệp trong huyện nhằm triển khai công tác ra quân diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ đông xuân. Đến dự có đ/c Hồ Ngọc Mẫn- Phó chủ tịch UBND huyện, đ/c Trần Quốc Khánh- Trưởng phòng NN và PTNT, lãnh đạo Trạm Bảo vệ thực vật huyện.

          Sau khi nghe các ngành báo cáo về tình hình sản xuất trong vụ đông xuân 2015- 2016, đặc biệt là công tác phòng trừ sâu bệnh và chuột gây hại lúa đông xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành phục vụ nông nghiệp của huyện, các hội đoàn thể và chính quyền các địa phương triển khai những biện pháp cấp thiết để tiêu diệt chuột, bảo vệ lúa đông xuân. Các ngành và địa phương tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia diệt chuột một cách thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp hiệu quả.

         

Ra quân diệt chuột tại xã Đại Cường. (Ảnh: Bích Liễu)

Theo đó, Phòng NN và PTNT huyện phát động đợt ra quân diệt chuột trên địa bàn toàn huyện từ ngày 10- 15/3/2016. Đây sẽ là thời điểm chuột sẽ gây hại nặng khi lúa làm đòng và trổ bông. UBND các xã- thị trấn, các tổ chức, hội, đoàn thể, Ban Nông nghiệp và HTX có kế hoạch tổ chức ra quân và vận động nhân dân diệt chuột tại địa phương mình. Trong đó, HTX Nông nghiệp là đơn vị chủ công tổ chức thực hiện. Biện pháp diệt chuột hiện nay là xông hơi tại cửa hang hoặc bôi dầu nhớt có trộn thuốc Sulfat kẽm trên đường đi và ngay trước hang chuột.

          Phòng NN và PTNT sẽ hỗ trợ kinh phí để HTX mua thuốc diệt chuột với mức: 3 triệu đồng đối với địa phương có diện tích đất lúa dưới 200 ha; hỗ trợ 5 triệu đồng đối với địa phương có đất lúa từ 200 ha trở lên. Trước mắt, các địa phương và HTX báo cáo thời gian tổ chức ra quân về Phòng NN và PTNT và chủ động nguồn kinh phí mua thuốc diệt chuột trong đợt này. Huyện sẽ giải quyết hỗ trợ sau khi thực hiện.

                                                                                 Văn Tuấn

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?