Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện hội nghị họp bàn công tác rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Sáng ngày 22.3, UBND huyện tổ chức hội nghị nhằm rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng Tài nguyên môi trường, phòng KT- HT, phòng NN, phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện và lãnh đạo 18 xã/ thị trấn. Đ/c Hồ Ngọc Mẫn – HUV, PCT UBND huyện Đại Lộc chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày khái quát một số danh mục công trình, dự án nông nghiệp; một số danh mục công trình thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện và một số khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện. Được biết, năm 2016 huyện Đại Lộc có 321 danh mục các công trình, dự án. Bao gồm các danh mục như đất cụm công nghiệp với diện tích 103 ha, đất thương mại- dịch vụ ( 7,5 ha),  đất cơ sở sản xuất kinh doanh ( 13,97 ha), đất nông nghiệp khác 637,2 ha, đất phát triển hạ tầng, đất khai thác khoáng sản, đất trồng rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản v.v...

Tại Hội nghị, nhiều ý kiển thảo luận, góp ý, phân tích một số vấn đề còn tồn tại như việc lập danh mục công trình kế hoạch năm 2016 còn nhiều chồng chéo; Ngoài ra, theo Quy hoạch sử dụng đất của huyện được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2024/QĐ – UBND ngày 30/6/2014 thì chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất cho cả giai đoạn 5 năm từ 2016 – 2020 là  591,18 ha trong đó đất trồng lúa nước là 69,26 ha, trong khi kế hoạch sử dụng đất nhất là diện tích chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp năm 2016 là 36,12 ha chiếm 52% so với chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho cả giai đoạn giai đoạn 2016 – 2020 là quá lớn. Ngoài ra, về đất cụm công nghiệp thì nhu cầu mở rộng trong kế hoạch sử dụng đất là 103,13 ha cho 21 danh mục. Tuy nhiên kiểm tra chỉ có 4 danh mục có trong Nghị quyết còn còn 17 danh mục nằm ngoài nghị quyết. Việc đưa vào kế hoạch sử dụng đất dự phòng cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2 ( 12,6ha), cụm công nghiệp Mỹ An ( 8,2 ha)… không mang tính khả thi..

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đ/c Hồ Ngọc Mẫn- PCT UBND huyện nhấn mạnh việc rà soát lại danh mục, tính toán lại nhu cầu, quy mô sử dụng đất đối với các danh mục, công trình phải phù hợp với nguồn vốn đầu tư của huyện và các địa phương; cần cắt giảm những công trình không mang tính khả thi trong năm 2016 để việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 sát với tình hình thực tế của địa phương và đúng theo quy định của nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời  sử dụng đất một cách tiết kiệm và có hiệu quả.

                                                                                             Bích Liễu

 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?