Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc chỉ đạo tập trung sản xuất vụ Đông Xuân

Để vụ mùa Đông Xuân 2014 – 2015  gặt hái những thắng lợi. UBND huyện Đại Lộc đã ban hành việc chỉ đạo tập trung sản xuất. Theo đóUBND huyện  yêu cầu 18xã, thị trấnvà các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức sửa chữa, tu bổ, nạo vét kênh mươngthủy lợi, khơi thông dòng chảy. Tổ chức tuyên truyền phát động và hướng dẫn cho  người dân ra quân diệt chuột, diệt ốc bươu vàng, đẩy nhanh tiến độ làm đất, vệ sinh đồng ruộng để cắt đứt cầu nối sâu bệnh; có kế hoạch huy động, điều hành sức kéo đảm bảo hoàn thành việc làm đất, gieo sạ đúng lịch thời vụ qui định. Tổ chức quy hoạch đồng ruộng theo mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng kỹ thuật, đẩy mạnh mô hình liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm; chủ động xây dựng phương án phòng, chống hạn và có kế hoạch tưới tiêu một cách hợp lí. 

        

                                                                                                                                                  B.Liễu

 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?