Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn

Xác định việc  phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung với quy mô lớn để tăng thu nhập cho nông dân và chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp đang là hướng đi của ngành nông nghiệp huyện Đại Lộc.

Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện đã ứng dụng thành công công nghệ truyền tinh nhân tạo cho lợn và bò nhằm đẩy mạnh chương trình lai sind đàn bò và Móng Cái hóa đàn lợn, góp phần nâng cao chất lượng đàn  vật nuôi. Đến nay, nhiều trang trại có quy mô lớn chuyên sản xuất lợn giống  được hình thành ở một số địa phương như Đại Hiệp, Đại Thạnh. Đặc biệt là trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Võ Ngọc Sơn, Đại Minh mỗi năm xuất chuồng trên 10.000 con lợn thịt.

Riêng về lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, toàn huyện hiện có trên 46 trang trai, gia trại , trong đó có 12  trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng với quy mô 5.000 – 15.000 con, 6 gia trại nuôi cá lồng bè cho hiệu quả kinh tế cao và chiếm tỷ trọng gần 50% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của huyện. Trong nuôi trồng thủy sản đã chuyển giao và ứng dụng thành công công nghệ nuôi câ rô phi đơn tính , cá trắm cỏ, cá chép lai, cá Diêu Hồng, cá Lăng trong lồng bè, nuôi ếch thương phẩm,…trên  diện tích gần 110 ha với 74 lồng bè, bình quân sản lượng hàng năm đạt trên  650 tấn.

Nhật Duy 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?