Truyền hình Đại Lộc

Lãnh đạo huyện kiểm tra thực tế tại các khu vực sạt lở do mưa lớn

     Sáng ngày 16/10, đồng chí Hồ Ngọc Mẫn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế tại các khu vực sạt lở trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của đợt mưa lớn như: tuyến đường ĐT609 (đoạn thôn Phú Hương, xã Đại Quang), tuyến đường ĐH2.ĐL, ĐH8.ĐL, cầu Kiệt Lượng (xã Đại Hồng) và công trình Hồ chứa nước Khe Tân.

     Sau khi đi kiểm tra thực địa các điểm sạt lở, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Mẫn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, sự cố, sạt lở, chủ động kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo nhiệm vụ được giao; tiếp tục rà soát, di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá,... Tại các điểm sạt lở, phải gắn biển cảnh báo, thông tin, tuyên truyền, cảnh báo kịp thời đến mọi người dân biết để chủ động trong quá trình lưu thông...

                                                                                                    Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?