Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023

     Chiều ngày 09/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.   

Quang cảnh Hội nghị

     Trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện được duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 64.604 tấn, ngành chăn nuôi giữ vững ổn định về tổng đàn. Giá trị ngành CN-TTCN ước đạt 5.453 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Có 09 dự án của các doanh nghiệp đang xác lập các thủ tục đầu tư vào địa bàn huyện, dự kiến tổng mức đầu tư gần 468 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, giá cả hàng hóa ổn định. Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả đáng kể, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

     Nhiều ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong 9 tháng qua; đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 3 tháng cuối năm 2023.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá, xác định rõ các nội dung, công việc còn lại của 3 tháng cuối năm 2023 để tập trung chỉ đạo bằng các giải pháp cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

                                                                                                                       X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?