Truyền hình Đại Lộc

TTAN tổ chức Lễ ra quân thu thuế môn bài năm 2016

Sáng ngày 04/1/2016 TTAN tổ chức Lế ra quân thu thuế môn bài năm 2016. Đến dự có đ/c Nguyễn Văn Phong- Phó Chi cụ thuế Đại Lộc cùng các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận cunhflanhx đạ các ban nghành, đoàn thể và hàng chục hộ kinh doanh trên đia bàn TTAN.

         

Năm 2015, các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh và và doanh nghiệp trên địa bàn TTAN đã thực hiện nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền 3 tỷ 017 triệu đồng, trong đó thuế môn bài 331 triệu 750 ngàn đồng, đạt 101% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 540 triệu 740 ngàn đồng; thuế ngoài quốc doanh 01 tỷ 691 triệu đồng… Nhìn chung, kết quả thu thuế trên địa bàn TTAN đạt khá cao, góp phần thực hiện các chỉ tiêu ngân sách nhà nước. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng coa hơn trước, nhiều hộ đã tự giác chấp giao nộp thuế cho nhà nước trước thời gian quy định.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016 TTAN phấn đấu thu ngân sách nhà nước gần 3,2 tỷ đồng, trong đó thu thuế môn bài 331 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng 1 tỷ 869 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt gần 1 tỷ đồng… Theo thống kê, TTAN có trên 800 cơ sở, hộ kinh doanh cá thể phải nộp thuế môn bài năm 2016. TTAN giao nhiệm vụ cho tổ công tác thu phối hợp với đội thuế và các ngành chức năng thống kê, khảo sát, lập bộ thuế môn bài sát với thực tế kinh doanh; niêm yết công khai mức thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, hộ kinh doanh tự giác nộp thuế và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thuế môn bài vào ngày 15/1/2016.

                                                                                 Văn Tuấn

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?