Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014

 Sáng ngày 18/3/2015 UBND huyện Đại Lộc tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính, công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trần Văn Mai, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2014, huyện Đại Lộc đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong công tác thực hiện CCHC thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời thực hiện đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ việc thi hành pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị  nhằm xử lí kịp thời những hành vi vi phạm trên lĩnh vực hành chính . Đến nay, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền đối với 99 văn bản QPPL do HĐND, UBND các xã, thị trấn ban hành. Đồng thời tổ chức tọa đàm công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật với sự tham gia của lãnh đạo HĐND, UBND, công chức văn phòng – thống kê, công chức tư pháp – hộ tịch xã, thị trấn qua đó phân tích, làm rõ chức năng, quy trình về soạn thảo, góp ý, ban hành và kiểm tra xử lí các văn bản QPPL cũng như nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã. Cơ chế “một cửa” được thực hiện nghiêm túc cùng với cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ nhằm rút nhắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Bộ máy hành chính huyện vẫn còn một số hạn chế như: vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hạn, một số cán bộ công chức tại phòng “một cửa” hướng dẫn hồ sơ chưa rõ ràng để người dân đi lại nhiều lần; thời gian giờ giấc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được thực hiện nghiêm; việc ứng dụng công nghệ thông tin như: sử dụng các phần mềm, trao đổi thư điện tử trong công việc chưa được thường xuyên…

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận về việc thực hiện CCHC của một số địa phương . Trong năm, các đơn vị đã tích cực thực hiện CCHC như: rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, tổ chức lắng nghe ý kiến người dân…. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng kiến nghị UBND huyện cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức. Quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho cán bộ, công chức phòng một cửa…. v..vv

Phát biểu tại Hội Nghị, đ/c Trần Văn Mai đánh giá cao các kết quả đạt được trong việc thực hiện CCHC, đồng thời nhấn mạnh những mục tiêu mà huyện cần thực hiện trong thời gian tới để đạt kết quả tốt hơn công tác CCHC như: tiếp tục triển khai thưc hiện mô hình một cửa hiện đại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam. Cập nhật, ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện một cửa trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 3/10/2014 của UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường sử dụng thư điện tử; đào tạo và  bồi dưỡng cho cán bộ công chức,nhất là công chức “một cửa”. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất quy định.

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014.

      Bích Liễu

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?